Projecten 2014 – 2015

Overzicht

Hieronder staan de projecten, korte en langere termijn en de daarmee gemoeide investeringen vermeld. De doelen staan zoveel mogelijk in volgorde van afnemende prioriteit.

Halfjaarlijks bezoek aan Philadelphia, USA als onderdeel van het Intensive Program: 9000 euro

Het Intensive Program omvat een half jaarlijks bezoek aan het Institute for the Achievement of Human Potential. Vaste onderdelen van dit bezoek zijn

  • een evaluatie van het afgelopen half jaar plaats vindt
  • een volledige screening van Feline
  • 2-daagse colleges die een verdieping en onderbouwing geven van de nieuwe programma-onderdelen
  • het opstellen van het nieuwe programma voor het komende half jaar
  • training in het nieuwe programma.

Daarnaast worden er ook nog kosten gemaakt voor een nanny die de verzorging van Feline op zich neemt op die momenten dat wij in de college-banken verblijven. De kosten voor de vlucht, het verblijf en logies completeren het plaatje.

Doneer online via iDEAL_32x32

Financiering uitbouw unit 2015

Met het ouder, groter en zwaarder worden van Feline wordt een aantal aanpassingen aan het huis noodzakelijk. Een deel van de aanpassingen zal gefinancierd worden uit de WMO. Het resterende deel zal gefinancierd worden buiten de WMO om. Het betreft een eigen kamer voor Feline op de begane grond, een douche- en wasunit met tillift en extra opslagruimte voor de verzameling hulpmiddelen.

Doneer online via iDEAL_32x32