Neurologische Leeftijd versus Chronologische Leeftijd

BryanAmerikaLeave a Comment

Het model

Ik heb het in een eerdere post al eens aangegeven, als kind met hersenletsel werkt de tijd niet in je voordeel. Als je niets extra’s doet wordt de afstand tussen jou en een kind met een volledig werkend brein iedere dag groter. Dat geldt voor alle gebieden: fysiologie, je fysieke en mentale/intellectuele ontwikkeling.

Een andere complicerende factor, ook weer tijdgebonden, is dat je hersenen zo rond je zesde levensjaar volledig volgroeid zijn. Dat wil niet zeggen dat je niets meer kunt leren. Het wordt dan alleen een stuk moeilijker. Dat is ook de reden dat jonge kinderen moeiteloos 2, 3 of zelfs meer talen kunnen leren op jonge leeftijd. Als volwassene is dat een stuk moeilijker.

Als er iets is waar het IAHP (Institutes for the Achievement of Human Potential) voor herinnerd zou willen worden dan is het wel hun ontwikkeling van het Developmental Profile. Dit profiel geeft in matrix vorm de ontwikkeling van de hersenen weer in die eerste zes cruciale jaren. [Klik op het plaatje voor een veel duidelijkere vergroting]

Developmental Profile

Op de x-as staan de 6 belangrijkste competenties in kolommen: visueel, auditief, tactiel (allemaal input) gevolgd door mobiliteit, taal en manueel (allemaal output).

Op de y-as staat een tijdsbalk tot en met 6 jaar waarbij de rijen elke keer het tijdsvak aangeven waarbinnen een bepaald niveau van een competentie normaal gesproken bereikt wordt.

De y-as geeft tegelijkertijd ook de ontwikkeling van een bepaald deel van de hersenen in de tijd weer, met helemaal onderop de hersenstam en bovenaan de meest complexe cortex.

Hoe kun je dit nu gebruiken?

Met dit model is het nu eenvoudig om de competenties van je kind in kaart te brengen.

Dit model vertelt je dan twee dingen:

  1. Op welke niveaus van de hersenen het letsel zich bevindt.
  2. De neurologische leeftijd van je kind. Dat laatste is het aantal maanden bij elkaar opgeteld dat je kind per competentie scoort.

Bij het eerste punt is het een kwestie van kijken, gegeven de leeftijd van je kind, wat ze in feite al zou moeten kunnen en nog niet of nog niet volledig op scoort. Op dat niveau staat dan uiterst links het aangedane hersengebied. Als meerdere gebieden zijn aangedaan is er dan sprake van diffuus hersenletsel.

Oei, ik groei…

En dan is er natuurlijk ook nog zoiets als de chronologische leeftijd, wat simpelweg de leeftijd van je kind is uitgedrukt in maanden.

Bij een standaard ontwikkeling lopen de neurologische leeftijd en chronologische leeftijd met elkaar in de pas. Als je kind een snelle ontwikkeling doormaakt zal de neurologische leeftijd dus iets hoger liggen dan de chronologische leeftijd. En bij een langzamere ontwikkeling is dat natuurlijk net andersom.

Bij kinderen met hersenletsel ligt het dus voor de hand dat aanvankelijk de neurologische leeftijd lager ligt dan de chronologische leeftijd. En als je niets onderneemt zal dat ook zo blijven.

Het wordt dus interessant als je wel iets onderneemt, als je zeg maar het gat probeert te dichten en mogelijk zelfs de chronologische leeftijd overschrijdt. Minstens net zo leuk is als je in een bepaalde periode een grotere groei doormaakt dan gemiddeld verwacht mag worden. Dat vertaalt zich dan naar een groei van meer dan 100% in dat tijdvak.

Dat is dus de manier om het rapport uit de vorige post te lezen, waarbij NA staat voor Neurological Age en CA voor Chronological Age. Hieronder nogmaals dat rapport

neurologische versus chronologische leeftijd

neurologische versus chronologische leeftijd

Let wel, het is een model en ieder model kent zijn beperkingen. Maar het is zo af en toe toch wel fijn om al het harde werken eens uitgedrukt te zien in getallen. Voor hen die dit stuk zonder pijn in de hersenen hebben kunnen lezen, Feline’s initiële waarden waren: NA= 10,29 en CA=45,4. Haar huidige waardes zijn NA=24.02 en CA=59,3  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *