Het Revalidatieprogramma

The Brain Grows by Use

de Glenn Doman methode

De oprichting van de stichting viel samen met het overstappen op een ander revalidatie-programma en de beëindiging van de reguliere therapieën bij het lokale revalidatiecentrum. Het laatste werd ingegeven door het feit dat Feline 4 jaar werd en daarmee automatisch het traject aldaar tot een einde komt.

De zoektocht

Van onze kant hebben wij het reguliere revalidatietraject als te weinig intensief ervaren en zijn daarom al eerder op zoek gegaan naar een andere uitgebreidere methode. We vonden die in de Kozijavkin methode, die gebezigd wordt in een hypermoderne kliniek in Oekraïne. We hebben over een periode van twee jaar, deze kliniek driemaal bezocht. De resultaten waren wisselend doch bemoedigend. De details van deze twee-weken durende bezoekjes zijn terug te vinden op de blog.

Eind 2013 liepen we tegen de Amerikaanse Glenn Doman methode aan. Wat ons direct in deze methode aansprak is het feit dat je als ouder zoveel meer kunt betekenen voor je kind. Het is omvattender, uitgebreider en onnoemlijk veel intenser dan de Kozijavkin methode die we hiervoor volgden.

Het omvat programma-onderdelen voor de fysieke, fysiologische en mentale ontwikkeling. Concreet betekent dat in de praktijk heel veel oefeningen voor de motorische ontwikkeling, veel aandacht voor dieet, levenstijl en leefomgeving en o.a. een lees- en rekenprogramma.

Het is een 7-dagen-in-de-week dagprogramma waarbij we bij sommige programma-onderdelen hulp krijgen van een team-vrijwilligers om de simpele reden dat sommige oefeningen met Feline door drie personen tegelijkertijd uitgevoerd moeten worden.

Het is een zeer intensief programma gebaseerd op het adagium, in de eigen woorden van het Instituut opgericht door Glenn Doman: “The Brain Grows by Use”. En in de kern vloeien de uitdagingen van Feline natuurlijk voort uit haar hersenletsel.

Programma-onderdelen

Het merendeel van een dag bestaat uit vijf minuten cycli. Binnen 1 cyclus komen alle drie de aspecten van het programma aanbod. Bijvoorbeeld:

  1. 50 seconden masking, een zuurstofverrijkingsprogramma (fysiologie)
  2. 1 of 2 runs op de kruiphelling – 20 tot 120 seconden (fysieke ontwikkeling)
  3. 1 setje woordjes lezen of een zelfgemaakt boekje – 15 tot 90 seconden (intellectuele ontwikkeling)
  4. contrasterende huidprikkels – 2 x 30 seconden (fysiologie)

Gedurende de dag verandert de samenstelling van een 5 minuten cyclus, afhankelijk van welke targets al gehaald en natuurlijk de conditie van Feline. Het is van het grootste belang dat zij het programma voornamelijk als prettig blijft ervaren.

De oefeningen waarvoor de vrijwilligers enkele malen per dag aanschuiven zijn voornamelijk gericht op het ontwikkelen en verbeteren van de fysiologie. Een voorbeeld is intensief herhalen van het kruippatroon waarbij Feline bewogen wordt door 3 paar handen. Dat is geen fysieke training maar het inslijten van een patroon waarbij de hersenen verteld wordt: “Dit is hoe het voelt om te kruipen”.

Dieet en levensstijl zijn cruciaal in dit programma. Kinderen met hersenletsel zijn extra gebaat bij goede uitgebalanceerde voeding. Het hele gezin volgt hetzelfde dieet.

Daarnaast is er heel veel aandacht voor hygiëne, zowel voor het huis, als voor ons, bezoekers en de vrijwilligers. Het verplicht handen wassen voordat we aan de oefeningen beginnen is daar een voorbeeld van.

Ook is er veel aandacht voor de vloer omdat dat de primaire leefomgeving vormt voor zowel kind als ouders in dit programma.

Al met al een zeer uitgebreid, uitdagend en intensief programma. Mocht je je afvragen waarom het woord ‘intensief’ zo vaak voorbij komt in deze beschrijving dan is hier het antwoord: Als je het programma nog niet zelf ondergaan hebt dan is het een onvoorstelbaar intensief programma!

De rol van Stichting Feline

De inspanningen van de stichting zijn voornamelijk gericht op het mogelijk blijven maken van deelname aan dit intensieve revalidatieprogramma, dat o.a. een half-jaarlijks bezoek aan het instituut omvat in Philladelphia in Amerika.