Start een actie

een ultieme mogelijkheid om creatief te wezen

Geen stichting zonder sponsoracties en voor Stichting Feline is dat net zo. Even een klein kijkje in de keuken. Bij het opzetten van de stichting kwam natuurlijk de vraag voorbij hoe we de sponsoracties zouden opzetten, los van de doneermogelijkheden via de website.

Terwijl we druk bezig waren met het dagelijkse revalidatieprogramma rond en met Feline beantwoordde het Universum die vraag voor ons. Stuk voor stuk, iedere keer weer, kwamen de ideeën voor de acties zonder enige inbreng van ons tot stand. Tuurlijk waren we erbij betrokken en verleenden we alle steun waar mogelijk en nodig maar de ideeën kwamen niet uit onze koker.

We hebben ondertussen geleerd daarop te vertrouwen. Niet uit gemakzucht maar in de wetenschap dat we als ouders op ons best zijn als we gefocust met het programma bezig zijn. Deze ervaringen hebben ons ook geleerd dat we de meeste waarde kunnen leveren als we de sponsoracties zoveel mogelijk faciliteren.

Mocht je interesse hebben om een actie op te zetten, mocht je een idee met ons door willen spreken, schroom dan niet en neem contact met ons op via info@felinetevreden.nl of gebruik het formulier op de Contactpagina. We kijken uit naar je ideeën en weet dat we er enorm blij van worden om samen met jou te creëren!