Stichting Feline

Introductie

Eind 2013 is Stichting Feline opgericht. Deze stichting heeft als doel de ondersteuning van het revalidatieprogramma van Feline. Op deze pagina lees je over het waarom van deze stichting.

Donaties zijn altijd welkom en komen volledig ten goede aan het revalidatieprogramma van Feline. Doneren kan via de donatie link die je terug vindt bij ieder project of door rechtstreeks je donatie over te maken op

rekeningnr: NL61 INGB 0006 3215 76
t.n.v. Stichting Feline

Waarom een stichting?

In den beginne…

2 Januari 2010 werd Feline geboren. Wat begon als een waanzinnig mooie en prettige gebeurtenis eindigde in een kleine nachtmerrie waaruit het moeilijk wakker worden was. Althans, zo voelde het toen.

Door zuurstofgebrek rond de geboorte liep Feline ernstig hersenletsel op. Reanimatie, lang verblijf op een NICU, beademing, een tweede reanimatie, epileptische aanvallen, infecties, saturatie. Het was in zeer korte tijd onderdeel geworden van ons dagelijks vocabulaire.

Maar op een dag word je wel wakker uit die ogenschijnlijke nachtmerrie en komt er ruimte voor de schoonheid, verwondering en grenzeloze liefde. Hoewel, die grenzeloze liefde was er al vanaf het eerste moment.

Hoe dan ook, we kozen al snel voor de modus van het revalidatie-traject. Met een kind dat speciale zorg vraagt krijg je als vanzelf ook de spoedcursus “Hoe word ik een kritische en mondige ouder?” meegeleverd.

De zoektocht

Het effect van die cursus is dat je al snel ook kennis en hulp gaat zoeken buiten de reguliere zorg. Hersenletsel is zo’n complex gegeven dat lang niet alle antwoorden die je zoekt binnen de reguliere zorg te vinden zijn.

Het betekent een zoektocht die, in ons geval, leidde langs zeer uiteenlopende therapieën en behandelmethodes. Onze keuze is gevallen op de Glenn Doman methode, ontwikkeld en ondersteund door The Institutes for the Achievement of Human Potential, te Philadelphia, VS.

De hulptroepen en de resultaten

Deze intensieve methode wordt volledig gedraaid door ons als ouders en Team Feline, een groep vrijwilligers die zich rond het revalidatietraject van Feline hebben verzameld. Ieder half jaar wordt het thuisprogramma opnieuw geëvalueerd en aangepast. Dit gebeurt allemaal n.a.v. de halfjaarlijkse bezoeken aan het Instituut.

Daar dit traject volledig buiten de reguliere zorg valt is er ook geen sprake van enige bijdrage door een zorgverzekeraar. Om dit intensieve en kostbare traject te kunnen blijven doen is Stichting Feline in het leven geroepen.

Misschien nog wel het belangrijkste om van dit alles te onthouden is dat we indrukwekkende resultaten behalen. Resultaten die ondubbelzinnig toe te schrijven zijn aan deze methode. Een methode die we kunnen blijven volhouden door de inspanningen van de stichting, de ambassadeurs, de supporters en natuurlijk Team Feline.

Everything always seems impossible until it is done.Nelson Mandela

rekeningnr: NL61 INGB 0006 3215 76
t.n.v. Stichting Feline